home | contact | disclaimer    
 
 
   
  Startpagina
  Geschiedenis
  Onze kamers
  Reserveren
  Holten en omgeving
  Actief / sportief
  Lekker eten
  Contact en route
  
 
Geschiedenis van Holten

De ontstaansgeschiedenis van Holten

Holten en de Holterberg zijn voor velen een begrip. Voordat er sprake was van de Berg werd datgene wat nu land is overstroomd door water van de zee. De rivieren Rijn en Maas voerden enorme hoeveelheden zand en grind aan en bedekten daarmee de zeebodem. In de IJstijd drong het ijs uit Scandinavië op en stuwde het hele aardlagen op. Hierdoor zijn de Holter- en de Lemelerberg en de heuvels van de oostelijke Veluwe ontstaan. Toen het ijs van deze gletsjers wegsmolt bleven er grote rotsblokken achter. Bodemkundige vondsten geven een indruk van flora en fauna, maar vooral van menselijk leven door de eeuwen heen. In de omgeving zijn voorwerpen gevonden die duiden op de aanwezigheid van de Neanderthalers. Stenen en bronzen gereedschappen en scherven van aardewerk, onder andere gevonden in de Beuseberg en de Zuurberg, vormen sporen uit het Laat-Neolithicum, de Vroege Bronstijd en de IJzertijd.

In 1277 komt de naam Holten voor het eerst voor in geschriften. Er bestaan allerlei gedachten over de betekenis van de plaatsnaam Holten Er is ondermeer gedacht dat deze naam te maken zou hebben met een laagte (holte) in de Sallandse heuvelrug. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de naam Holten in verband staat met het woord holt. Holt is een oud woord voor bos: relatief dicht, hoog opgaand bos (Een ander type bos werd loo genoemd. Dit was bos met veel open plekken waar men vee liet weiden (Espelo, Markelo, Loo-Bathmen). Het achtervoegsel –en achter het woord holt betekent zoiets als de (woon)plaats bij. Holten betekent dus: plek/woonplaats bij het bos.

Volgens Verslagen en mededelingen Overijssels Regt en Geschiedenis stonden er in het jaar 1429 37 huizen in de marke (*) Holten. In 1470 waren het er al 70. Volgens de parochielijsten van de Domfabriek is Holten in 1395 al een parochie. De gemeenschappelijke gronden rond Holten waren ondergebracht in de marke en werden door de markegenoten beheerd. In een reglement werden de regels vastgesteld waaraan de markegenoten zich hadden te houden.

Holten heeft moeilijke tijden gekend. Het dorp is belegerd geweest door Spaanse, Staatse, Munterse, Franse, Pruisische en Engelse troepen en Kozakken, of zij trokken erdoorheen. In 1829 werd Holten getroffen door een grote brand die bijna het gehele dorp in de as legde. In 1940 trok het Duitse leger door het dorp en in 1945 lag Holten in de vuurlinie toen de bevrijders oprukten. De Canadese begraafplaats herinnert nog aan deze strijd voor de vrijheid.

Holten was van oorsprong een agrarisch dorp. Belangrijk was het houden van melkvee. Ook werden er varkens gehouden en verhandeld. De industrie in Holten heeft met name na de Tweede Wereldoorlog een grote ontwikkeling doorgemaakt. Als toeristische trekpleister is de Holterberg van groot belang. In 1929 werd er een onverharde autoweg over de Holterberg geopend. In 1962 werd deze vervangen door de huidige (verharde) Toeristenweg.

Een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van Holten vindt u hier.

(*) marke: middeleeuws collectief van grotere boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke gronden reguleerden« terug
 
website door SiteWork